Salarisadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is voor de meeste ondernemers geen alledaagse bezigheid en vraagt al snel de nodige kennis van wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. De tijd is voorbij, dat dit er even bij wordt gedaan! Een salarisadministratie houdt daarbij meer in dan het omrekenen van een brutoloon naar een netto uit te keren salaris.

De salarisadministratie is veelal een van de meest gevoelige onderdelen van het administratieve proces. Ieder personeelslid stelt het immers op prijs dat het salaris tijdig in bezit is en dit verwerkt is conform de wettelijke regels.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het verzorgen van de salarisadministratie:
 • inrichten en onderhouden van de personeels- en salarisadministratie
 • maandelijks verwerken van alle vaste en variabele mutaties die door u worden aangeleverd
 • toepassen van de actuele fiscale en sociale wetgeving, CAO, pensioenreglementen
 • maandelijkse controle op de verwerkte gegevens c.q. output jaarwerk
 • verzorgen van de loonaangifte
 • opzetten spaarloon- en levensloopregeling
 • vervaardigen van de loonstroken
 • vervaardigen van een uitbetalinglijst
 • vervaardigen van de jaaropgaven
 • vervaardigen van de journaalposten voor de financiĆ«le administratie
 • verstrekken van salarisinformatie aan de belastingdienst en diverse andere instanties
 • melden van personeelsmutaties aan Arbo-dienst, UWV, zorgverzekeraars etc
 • uitvoeren van voorlopige bruto - netto berekeningen
 • ondersteunen bij looncontroles